Spirituele coaching

In het leven draait het om balans. Balans tussen werk en privé, tussen hart en hoofd (gevoel en verstand), tussen vreugde en verdriet. Bij het zoeken naar balans heb je soms wat ondersteuning nodig. Inzicht in het gedrag van andere mensen en je eigen reactie daarop. Inzicht in je eigen kracht en hoe je die optimaal kunt benutten.

In mijn praktijk coach ik mensen die om welke reden dan ook het gevoel hebben dat ze minder goed functioneren of die een blokkade ervaren.

Ik gebruik vooral mijn ervaring, intuïtie en gevoel om je verder te helpen.

Mijn kracht is dat ik goed kan luisteren en me kan afstemmen op de ander. Ik kijk ‘van een afstandje’ even helemaal met iemand mee. Ik focus me op zielsniveau op de chakra’s van de cliënt. Dat gebeurt in een veilige omgeving, met respect voor de cliënt en zijn verhaal. Ik voel waar blokkades zitten en hoe iemand daar mee kan omgaan. De cliënt krijgt inzichten en wordt zich bewust van wat er speelt. Door middel van een gesprek, maar ook door middel van een structuuropstelling, bijvoorbeeld met vloerankers of Playmobil-poppetjes, maak ik mensen bewust van patronen in hun leven. Het is van groot belang dat cliënten zelf de regie blijven voeren over hun leven. De eigen verantwoordelijkheid van cliënten staat bij mij hoog in het vaandel.

Als medium verklein ik de afstand tussen hemel en aarde door contact te leggen met mensen die overleden zijn en die dingen niet goed hebben afgewerkt of die geen afscheid hebben kunnen of willen nemen. Het gaat hierbij om de methode van alertheid en bewustzijn. Alleen vanuit de bron, de waarheid van ons hart, kunnen we het leven en ook de dood zien zoals deze werkelijk zijn. Vaak proberen overledenen tevergeefs om contact te leggen met nabestaanden. Het kan zijn dat de nabestaande een bepaald soort onrust ervaart. Ik kan dan de boodschapper zijn, door in contact te treden met de overledene. Dit kan door middel van een foto van de overledene, maar het kan ook door via de nabestaande die bij mij aanwezig is in te tunen op de overledene. Ik verbind me alleen met de geest van een overledene wanneer er een blokkade is bij één van de nabestaanden in verband met dit overlijden. Ik beperk het contact met de overledene tot het aspect van van die blokkade en maak de nabestaande bewust van wat er speelt. Vaak gaat het om een abrupt einde en is er niet mogelijk geweest om op een goede manier afscheid te nemen. Het vertellen wat de overledene niet meer heeft kunnen zeggen, kan enorm helpen bij de rouwverwerking. Het verdriet van de nabestaande kan zo een plaats krijgen. Door de bewustwording bij de nabestaande ontstaat er een mogelijkheid om een keuze te maken. Ook hierbij staat de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt voorop. De cliënt heeft de regie en bepaalt wat hij wel of niet doet. Ik kan ondersteuning geven bij het ondernemen van actie. Ik ben vaak in staat om zaken die niet goed zijn afgesloten alsnog met terugwerkende kracht goed af te laten ronden. Dit is bevrijdend en rustgevend voor zowel overledene als nabestaande. Een goed einde immers betekent ook weer een goed begin. De lemniscaat staat symbool voor een oneindige, eeuwige beweging, zonder begin en zonder einde.

Overleden personen en andere energieën kunnen zich letterlijk ‘hechten’ aan een huis. Het huis voelt dan niet goed aan, de sfeer is beladen en er gebeuren onverklaarbare dingen. Door op zoek te gaan naar de emotionele lading in het huis ben ik in staat het energetisch te zuiveren. Ik stem me af op de energie in een woning en ik ga in gesprek met de bewoners. Als er sprake is van entiteiten, onderzoek ik waarom die er zijn. Als er geen werk te doen is voor de bewoners van het huis, begeleid ik de entiteiten naar het licht. Als er sprake is van negatieve energie, ga ik na waar deze energie mee te maken heeft. Ik bespreek met de bewoners van het huis wat zij zelf zouden kunnen doen om de energie in het huis te verbeteren. Wanneer de energetische ballast is opgeruimd, voelt een huis weer ‘rustig’ aan.

 

 

 

kaars