Systeemopstellingen

IMG_0130Een systeemopstelling is een manier om, zonder veel woorden, onbewuste factoren in kaart te brengen, die van invloed zijn op iemands leven of situatie.

Je kijkt naar een breder verband, naar het hele systeem waarin je leeft, zowel privé als op het werk en daardoor worden de niet direct zichtbare relaties tussen de leden van een systeem en eventuele knelpunten duidelijk. Dit systeem geeft kracht door je plek daarin te vinden en in te nemen maar kan ook grenzen stellen aan je leven en handelen. Een opstelling kan zichtbaar maken waar de krachten, grenzen en knelpunten zitten.

Opstellingen kunnen samen met anderen worden gedaan. Een persoon is de vragensteller, en verzoekt anderen uit de groep om als representant op te treden. De opstelling geeft inzicht zowel voor de vragensteller als voor de representanten.

 

IMG_9471

Sommige mensen willen graag een individuele opstelling. De effectiviteit van zo’n structuuropstelling is net zo groot als van een opstelling met een groep. Er wordt in alle privacy gewerkt en hiervoor kunnen diverse hulpmiddelen worden gebruikt zoals Playmobil-poppetjes of vloerankers. In een voorgesprek worden eerst door middel van het maken van een genogram de patronen en bijzonderheden in de familie in kaart gebracht en vervolgens wordt het verlangen van de cliënt inzichtelijk gemaakt. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar de dynamiek en de verstrikkingen binnen het systeem, zodat zaken weer in beweging of juist tot rust komen.

 

Voor aanmelden: zie agenda